WSTECZ

Obiekt 2 na mapie

KARTA SCHRONU

 Pozycja: Pododcinek "Niezdara"
 Numer obiektu: Nr 2 "numeracja własna"
 Typ obiektu: Schron bojowy c.k.m.
 Rok budowy 1939
 Lokalizacja GPS (±10 m): 50°14'33.2"N 18°53'11.9"E
 Opis: Jest to niewielki schron bojowy dla jednego ciężkiego karabiny maszynowego w strzelnicy ściennej osłoniętej pancerzem pionowym. Blok wejściowy pełnił jednocześnie funkcję śluzy przeciwgazowej i pomieszczenia filtrów. Z przedsionka wchodzi się wprost do izby bojowej, w której oprócz uzbrojenia miały się znajdować wentylatory, pompa wodna i piec. Obiekt położony na zboczu wzgórza z dobrze zachowaną równią ogniową ckm, w części wejściowej zalany wodą. Obecnie schron niedostępny, gdyż okoliczni mieszkańcy zasypali wejście śmieciami.
  Elementy pancerne: - 1 x pancerz pionowy gazoszczelny z 1939
- 1 x drzwi pancerne jednoskrzydłowe - model 39 (niezachowane)
- 1 x pancerz zewnętrzny wyjścia ewakuacyjnego - model 1939 (niezachowane)
- 1 x pancerz wewnętrzny wyjścia ewakuacyjnego - model 1939 (niezachowane)
- Wewnętrzne drzwi gazoszczelne (niezachowany)
  Liczba strzelnic: - 1 x strzelnice za pancerzem pionowym
- 2 x strzelnice obrony bliskiej
- 1 x wyrzutnia ładunków oświetlających
  Łączność optyczna BRAK
  Wyjście ewakuacyjne POSIADA
  Uzbrojenie: - 1 x Ciężki karabin maszynowy wz. 30
- Ręczny karabin maszynowy
  Załoga: Pełna obsada: ok 1 podoficer + 5 Żołnierzy
  Silnik: BRAK
 Typ wentylacji: - Główny wentylator o napędzie ręcznym.
- 1 x ręczne wentylatory odsysania gazów prochowych.
  Dodatkowe informacje:
  Forma ochrony:

WSTECZ