WSTECZ

Obiekt 4 na mapie

KARTA SCHRONU

 Pozycja: Pododcinek "Niezdara"
 Numer obiektu: Nr 4 "numeracja własna"
 Typ obiektu: Schron bojowy z garażem na armatę ppanc.
 Rok budowy 1939
 Lokalizacja GPS (±10 m): 50°26'51.1"N 18°59'47.5"E
 Opis: Schron bojowy dla broni maszynowej, którego głównym uzbrojeniem były dwa ciężkie karabiny maszynowe umieszczone w dwóch kopułach pancernych. Jest to tzw. schron wykopowy, co oznacza, że cała jego bryła umieszczona została pod powierzchnią ziemi, ponad którą wystają jedynie kopuły bojowe. Schron posiada dość nietypowy garaż dla armaty ppanc. W innych obiektach jest on osobnym pomieszczeniem, do którego prowadzi od wewnątrz wyłaz. W tym przypadku garaż znajduje się w przestrzeni wejścia głównego. Być może ze względu na zwiększoną obsadę (obsługa armaty), schron zaopatrzony został w dwa wyjścia ewakuacyjne. Wnętrze obiektu jest niedostępne do zwiedzania, gdyż wszystkie wejścia zostały zasypane śmieciami i ziemią, a ze względu na niesprawny drenaż w środku stale stoi woda głęboka po pas.
  Elementy pancerne: - Kopuła bojowa model 1938 sygnatura: W.I 1938 124/44 - Kopuła bojowa model 1938 sygnatura: W.I 1938 123/43 - 1 x drzwi kratowe - model 1939 - 1 x drzwi pancerne jednoskrzydłowe - model 39 (niezachowane)
- 1 x drzwi pancerne jednoskrzydłowe - model 1939 (zamkniecie garażu armaty ppanc.) (niezachowane) - 1 x pancerz zewnętrzny wyjścia ewakuacyjnego - model 1939 (niezachowane)
- 1 x pancerz wewnętrzny wyjścia ewakuacyjnego - model 1939 (niezachowane)
- Wewnętrzne drzwi gazoszczelne (niezachowany)
  Liczba strzelnic: - 3 x strzelnica c.k.m. w kopule bojowe
- 3 x strzelnice obrony bliskiej w kopule bojowej
- 3 x strzelnica c.k.m. w kopule bojowe
- 3 x strzelnice obrony bliskiej w kopule bojowej
- 3 x strzelnice obrony bliskiej
  Łączność optyczna BRAK
  Wyjście ewakuacyjne POSIADA x 2
  Uzbrojenie: - 2 x Ciężki karabin maszynowy wz. 30
- Armata przeciwpancerna wz. 36, 37 mm Bofors L/45/M
- 1/2 Ręczny karabin maszynowy
  Załoga: Pełna obsada: ok 3/4 podoficerów + ok 14 Żołnierzy
  Silnik: ?
 Typ wentylacji: Przypuszczalnie: - Główny wentylator o napędzie mechanicznym.
- 2 x ręczne wentylatory odsysania gazów prochowych.
  Dodatkowe informacje: Schron zasypany śmieciami i zalany woda.
  Forma ochrony:

fot. za: Denkschrift über die polnische Landbefestigung, Berlin 1941,s. 182.

fot. za: Denkschrift über die polnische Landbefestigung, Berlin 1941,s. 145.
WSTECZ