WSTECZ

Obiekt 7 na mapie

KARTA SCHRONU

 Pozycja: Pododcinek "Niezdara"
 Numer obiektu: Nr 7 "numeracja własna"
 Typ obiektu: Schron bojowy ppanc.
 Rok budowy 1938
 Lokalizacja GPS (±10 m): 50°14'41.8"N 18°54'22.3"E
 Opis: Schron bojowy dla broni przeciwpancernej i maszynowej, którego głównym uzbrojeniem była armata forteczna bofors 37mm oraz trzy ciężkie karabiny maszynowe. Jeden z nich umieszony został w kopule pancernej, natomiast dwa w strzelnicach ściennych za pancerzami pionowymi Obiekt jest jednym z większym schronów, jakie powstały na terenie Śląskiego "O.Waru". Schron jest w dobrym stanie, zachowana kopuła ckm, pancerze strzelnic, zewnętrzne, pancerne drzwi wyjścia ewakuacyjnego. Dobrze zachowany układ ziemny. Schron jest okresowo lekko podtapiany, w związku z tym w części pomieszczeń zalega błoto i miejscami stoi woda.
  Elementy pancerne: - Kopuła bojowa model 1938 sygnatura: W.I 1938 28/42 $
- Pancerze armat fortecznej ppanc. 37 mm - model 1938
- 2 x mały pancerz pionowy - model 1939
- 1 x drzwi kratowe - model 1939
- 1 x drzwi pancerne jednoskrzydłowe - model 39 (niezachowane)
- 1 x pancerz zewnętrzny wyjścia ewakuacyjnego - model 1939 (niezachowane)
- 1 x pancerz wewnętrzny wyjścia ewakuacyjnego - model 1939 (niezachowane)
- Wewnętrzne drzwi gazoszczelne (niezachowany)
  Liczba strzelnic: - 3 x strzelnica c.k.m. w kopule bojowe
- 3 x strzelnice obrony bliskiej w kopule bojowej
- 2 x strzelnice za pancerzami pionowymi
- 1 x strzelnica dla armaty forteczne ppanc.
- 3 x strzelnice obrony bliskiej
- 2 x wyrzutnia ładunków oświetlających
  Łączność optyczna BRAK
  Wyjcie ewakuacyjne POSIADS
  Uzbrojenie: - 3 x Ciężki karabin maszynowy wz. 30
- 1 x forteczna armata ppanc. 37 mm - model 1938 - 1/2 x Ręczny karabin maszynowy
  Załoga: Pełna obsada: ok 3/4 podoficerów + 15 żołnierzy
  Silnik: Niezamontowany
 Typ wentylacji: Przypuszczalnie: - Główny wentylator o napędzie mechanicznym.
- 2/3 x ręczny wentylator odsysania gazów prochowych.
  Dodatkowe informacje:
  Dodatkowe informacje:
  Forma ochrony:
<

fot. z arch. S. Hrebendy.
WSTECZ