WSTECZ

Obiekt 8 na mapie

KARTA SCHRONU

 Pozycja: Pododcinek "Niezdara"
 Numer obiektu: Nr 8 "numeracja własna"
 Typ obiektu: Schron bojowy c.k.m.
 Rok budowy 1939
 Lokalizacja GPS (±10 m): 50°18'52.1"N 18°53'44.3"E
 Opis: Schron bojowy dla broni maszynowej, którego głównym uzbrojeniem były ciężkie karabiny maszynowe. Jeden z nich umieszczony został w kopule pancernej, natomiast drugi w strzelnicy ściennej osłoniętej pancerzem pionowym. Dodatkowo schron miał posiadać jeszcze kopułę obserwacyjną. Wnętrze schronu jest w znacznym stopniu zdewastowane na skutek eksplozji materiałów wybuchowych. Jednym z jej efektów było wypchnięcie kopuły bojowej na zewnątrz obiektu. Wobec realnego zagrożenia kradzieżą (okoliczni mieszkańcy zaobserwowali kilkukrotną próbę podniesienia kopuły przez "złomiarzy") i załatwieniu stosownych formalności, staraniem Stowarzyszenia "Pro Fortalicium" kopuła została przewieziona do Dobieszowic i jest obecnie wyeksponowana przy schronie bojowym nr 52.
  Elementy pancerne: - Kopuła bojowa model 1938 sygnatura: W.I 1938 22/41(niezachowane*)
- Kopuła obserwacyjna (niezachowana)
- 1 x mały pancerz pionowy - model 1939
- 1 x drzwi kratowe - model 1939
- 1 x drzwi pancerne jednoskrzydłowe - model 39 (niezachowane)
- 1 x pancerz zewnętrzny wyjścia ewakuacyjnego - model 1939 (niezachowane)
- 1 x pancerz wewnętrzny wyjścia ewakuacyjnego - model 1939 (niezachowane)
- Wewnętrzne drzwi gazoszczelne (niezachowany)
*kopuła eksponowana przy schronie nr 52 w Dobieszowicach
  Liczba strzelnic: - 3 x strzelnica c.k.m. w kopule bojowe
- 3 x strzelnice obrony bliskiej w kopule bojowej
- 1 x strzelnice za pancerzami pionowymi
- 4 x strzelnice obrony bliskiej
- 1 x wyrzutnia ładunków oświetlających
  Łączność optyczna BRAK
  Wyjcie ewakuacyjne POSIADA
  Uzbrojenie: - 3 x Ciężki karabin maszynowy wz. 30
- 1/2 x Ręczny karabin maszynowy
  Załoga: Pełna obsada: ok 3/4 podoficerów + 15 żołnierzy
  Silnik: Niezamontowany
 Typ wentylacji: Przypuszczalnie: - Główny wentylator o napędzie mechanicznym.
- 2/3 x ręczny wentylator odsysania gazów prochowych.
  Dodatkowe informacje: Schron mocno wysadzony w środku.
  Forma ochrony:

WSTECZ