WSTECZ

Obiekt 10 na mapie

KARTA SCHRONU

 Pozycja: Punkt oporu "Szyb Artura"
 Numer obiektu: Nr 44
 Typ obiektu: Schron bojowy ppanc.
 Rok budowy 1937
 Lokalizacja GPS (±10 m): 50°15'03.1"N 18°52'04.5"E
 Opis: Jest to jednokondygnacyjny schron dla broni przeciwpancernej oraz maszynowej. Głównym uzbrojeniem obiektu była armata ppanc kalibru 37 mm oraz dwa ciężkie karabiny maszynowe. Jeden ciężki karabin maszynowy umieszczono w izbie tradytorowej, natomiast drugi w kopule pancernej produkcji Wspólnoty Interesów. Armata ppanc. została umieszczona w tradytorowej izbie bojowej na specjalnej podstawie, umożliwiającej zamontowanie działa wewnątrz obiektu na stanowisku bojowym. Schron posiada dwa wyjścia awaryjne, które mogły służyć jako pomocnicze strzelnice r.k.m.. Układ ziemny zachowany, a podchodząc do obiektu należy uważać na pozostałości potykaczy czy innych elementów zapór przeciwpiechotnych. W 1999 w schronie sataniści dokonali podwójnego, rytualnego mordu.
  Elementy pancerne: - Kopuła bojowa model 1938 sygnatura: (W.I - 1938 23/27 $)
- 1 x Pancerz warstwowy z 1937 (niezachowany)
- Pancerze zamykające strzelnice armat ppanc. 37 mm - model 1937 (niezachowane)
- 1 x Drzwi pancerne model 1937 - dwudzielne, jednoskrzydłowe z wizjerem (niezachowane)
- 1 x Drzwi kratowe model 1937 (niezachowane)
- Wewnętrzne drzwi gazoszczelne (niezachowane)
- 2 x Zamknięcia wyjścia ewakuacyjnego model 1936 (niezachowany)
- 2 x Wewnętrzne drzwi wyjścia ewakuacyjnego model 1937 (niezachowany)
- 2 x Zamknięcie strzelnicy obrony bezpośredniej - model 1937 - duży (niezachowane)
  Liczba strzelnic: - 3 x strzelnica c.k.m. w kopule bojowe
- 3 x strzelnice obrony bliskiej w kopule bojowej
- 1 x strzelnica armat ppanc.
- 1 x strzelnica za pancerzem warstwowym
- 3 x strzelnica obrony bliskiej
  Łączność optyczna BRAK
  Wyjście ewakuacyjne POSIADA
  Uzbrojenie: - 2 x Ciężki karabin maszynowy wz. 30
- Armata przeciwpancerna wz. 36, 37 mm Bofors L/45/M
- Ręczny karabin maszynowy
  Załoga: Pełna obsada: 1 oficer + ok. 3 podoficerów + ok. 15 żołnierzy
  Silnik: - 1 Silnik - NIEZAMONTOWANY
 Typ wentylacji: - Główny wentylator o napędzie mechanicznym - NIEZAMONTOWANY
- 2 x ręczne wentylatory odsysania gazów prochowych.
  Dodatkowe informacje: Sugerujemy nie odwiedzać obiektu pojedyncze ze wzgledu na jego historie.
  Forma ochrony: Gminna ewidencja zabytków miasta Ruda Śląska
WSTECZ