WSTECZ

Obiekt 18 na mapie

KARTA SCHRONU

 Pozycja: Punkt oporu "Szyb Artura"
 Numer obiektu: Nr 42a
 Typ obiektu: Schron bojowy c.k.m.
 Rok budowy 1937
 Lokalizacja GPS (±10 m): 50°14'46.1"N 18°52'44.6"E
 Opis: Jest to jednokondygnacyjny schron dla broni maszynowej. Głównym uzbrojeniem obiektu były dwa ciężkie karabiny maszynowe, jeden umieszczony w kopule pancernej, natomiast drugi w strzelnicy ściennej za pancerzem warstwowym. Obiekt zachowany w dobrym stanie, posiada wewnętrzne zamknięcie wyjścia awaryjnego, oraz górną połowę drzwi pancernych. Wnętrze obecnie służy jako podręczny magazyn.
  Elementy pancerne: - Kopuła bojowa model 1938 sygnatura: - (W.I 1938 24/24$)
- Pancerz warstwowy z 1937 (niezachowane)
- 1 x Drzwi pancerne model 1937 - dwudzielne, jednoskrzydłowe z wizjerem (zachowane jedo skrzydło)
- 1 x Drzwi kratowe model 1937 (niezachowane)
- Wewnętrzne drzwi gazoszczelne (częściowo zachowane)
- 2 x Zamknięcie strzelnicy obrony bezpośredniej - model 1937 - duży (niezachowane)
- 1 x Zamknięcia wyjścia ewakuacyjnego model 1936 (niezachowany)
- 1 x Wewnętrzne drzwi wyjścia ewakuacyjnego model 1937
  Liczba strzelnic: - 3 x strzelnica c.k.m. w kopule bojowe
- 3 x strzelnice obrony bliskiej w kopule bojowej
- 1 x strzelnica za pancerzem warstwowym
- 2 x strzelnica obrony bliskiej
  Łączność optyczna BRAK
  Wyjcie ewakuacyjne POSIADA
  Uzbrojenie: - 2 x Ciężki karabin maszynowy wz. 30
- Ręczny karabin maszynowy
  Załoga: Pełna obsada: 2 podoficerów + ok 14 żołnierzy
  Silnik: - 1 Silnik - NIEZAMONTOWANY
 Typ wentylacji: - Główny wentylator o napędzie mechanicznym - NIEZAMONTOWANY
- 2 x ręczne wentylatory odsysania gazów prochowych.
  Dodatkowe informacje: Schron znajduje się na prywatnej posesji.
  Forma ochrony: - Gminna ewidencja zabytków miasta Ruda Śląska
WSTECZ