WSTECZ

Obiekt 3 na mapie

KARTA SCHRONU

 Pozycja: Punkt oporu "Szyb Artura"
 Numer obiektu: Nr 45
 Typ obiektu: Schron bojowy ppanc.
 Rok budowy 1937
 Lokalizacja GPS (±10 m): 50°15'38.5"N 18°52'50.7"E
 Opis: Schron bojowy broni przeciwpancernej oraz maszynowej, którego głównym uzbrojeniem była armata Bofors 37 mm oraz dwa ciężkie karabiny maszynowe. Jeden ciężki karabin maszynowy umieszczono w izbie tradytorowej, natomiast drugi w kopule pancernej produkcji Wspólnoty Interesów. Armata ppanc. została umieszczona w tradytorowej izbie bojowej na specjalnej podstawie, umożliwiającej zamontowanie działa wewnątrz obiektu na stanowisku bojowym. Schron posiada wyjście awaryjne flankujące zapole, a także małą strzelnicę osłony wejścia. Obiekt jest w dobrym stanie, zachowała się kopuła pancerna i układ ziemny, widoczna płyta detonacyjna (pod warstwą mchu). Przez dłuższy czas służył, jako schron OPL, potem pieczarkarnia, obecnie systematycznie popada w ruinę.
  Elementy pancerne: - Kopuła bojowa model 1938 sygnatura: (W.I - 1938 103/26 $)
- 1 x Pancerz warstwowy z 1937
- Pancerze zamykające strzelnice armat ppanc. 37 mm - model 1937 (niezachowane)
- 1 x Drzwi pancerne model 1937 - dwudzielne, jednoskrzydłowe z wizjerem (niezachowane)
- 1 x Drzwi kratowe model 1937 (niezachowane)
- Wewnętrzne drzwi gazoszczelne (niezachowane)
- 1 x Zamknięcia wyjścia ewakuacyjnego model 1936 (niezachowany)
- 1 x Wewnętrzne drzwi wyjścia ewakuacyjnego model 1937 (niezachowany)
- 2 x Zamknięcie strzelnicy obrony bezpośredniej - model 1937 - duży (niezachowane)
  Liczba strzelnic: - 3 x strzelnica c.k.m. w kopule bojowej
- 3 x strzelnice obrony bliskiej w kopule bojowej
- 1 x strzelnica armat ppanc.
- 1 x strzelnica za pancerzem warstwowym
- 2 x strzelnica obrony bliskiej
  Łączność optyczna BRAK
  Wyjście ewakuacyjne POSIADA
  Uzbrojenie: - 2 x Ciężki karabin maszynowy wz. 30
- Armata przeciwpancerna wz. 36, 37 mm Bofors L/45/M
- Ręczny karabin maszynowy
  Załoga: Pełna obsada: 1 oficer + ok. 3 podoficerów + ok. 15 żołnierzy
  Silnik: - 1 Silnik - NIEZAMONTOWANY
 Typ wentylacji: - Główny wentylator o napędzie mechanicznym - NIEZAMONTOWANY
- 2 x ręczne wentylatory odsysania gazów prochowych.
  Dodatkowe informacje: Obiekt ostatnimi czasy wysprzątany w środki i wokół, jednak ponownie zaczyna popadać w dalsza ruinę.
  Forma ochrony: Gminna ewidencja zabytków miasta Ruda Śląska
WSTECZ