Grupa bojowa "Brzeziny"

Grupa bojowa "Brzeziny"


Grupa bojowa w Brzezinach powstał jako zabezpieczenie między dwoma punktami oporu: w Kamieniu i na wzgórzu 304,7 w Dąbrówce Wielkiej. Składa się z jednego dużego schronu bojowego wyposażonego w półkopułę pancerną ckm i armatę p.panc, lekkiego schronu bojowego, dwóch polowych schronów piechoty i dwóch obiektów pozorno-bojowych. Na terenie kopalni znajdują się ponadto dwa niemieckie schrony z czasów plebiscytu (7 i 8 na mapie). Nie wiadomo jednak czy zostały włączone do polskiego systemu obrony. Było to jedno z najsłabszych ogniw obrony, dlatego też zostało użyte 1 września 1939 przez freikorps do ataku na nasze zaplecze. Jedne z najcięższych walk na północnym odcinku OWS toczono właśnie w Brzezinach.
Pokaż Grupa bojowa "Brzeziny" na większej mapie


Polowy schron piechoty (1 na mapie)

N 50°21'27,48" E 18°59'26,65"


Schron znajduje się na terenie KWK "Andaluzja". Schron jest dwustrzelnicowy w układzie wschód - zachód. Jest niedostępny więc trudno orzec jaki jest jego stan wewnętrzny. Od zewnątrz stan zachowania słaby, brak nasypów, strzelnice zamurowane, wejście zamknięte.


Polowy schron piechoty (2 na mapie)

N 50°21'27,48" E 18°59'26,65"

Schron znajduje się na terenie KWK "Andaluzja". Obiekt jest jednostrzelnicowy usytuowany na osi SW-NE ze strzelnicą w kierunku południowy zachód. Obiekt zachowany w słabym stanie, teren zniekształcony, strzelnica zamurowana. Charakterystyczne ucho (orylion) przy strzelnicy usunięte ze względu na przebiegające tamtędy tory kolejowe.


Schron pozorno - bojowy (3 na mapie)

N 50°21'14,23" E 18°59'22,09"

Schron zostal wybudowany w klasie odporności "B". Jego stan zachowania jest średni. Izba bojowa w dobrym stanie, zachowało się jeszcze dolne skrzydło drzwi wejściowych i dwudzielne zamknięcie strzelnicy. Część pozorna, niestety, podkopana podczas budowy rurociągu, odrywa się od części bojowej. Wyjście ze schronu wychodzi bezpośrednio w dobrze zachowany odcinek okopów. Od czoła obiektu przebiegały zapory przeciwpancerne wykonane z zagłębionych szyn kolejowych. Prace polowe wykonane wiosną 2008 roku ujawniły kilka z nich. Niestety, już nie istnieją. Resztki zapór można dostrzec również przy płocie KWK "Andaluzja".

Lekki schron bojowy (4 na mapie)

N 50°21'03,12" E 18°59'26,39"Obiekt wybudowany w klasie odporności "B", na planie trapezu, dwuizbowy. Uzbrojenie stanowiły 1-2 rkm-y w strzelnicach umiejscowionych na osi północ - południe. Schron posiada wyjście ewakuacyjne, będące jednocześnie pomocniczą strzelnicą rkm osłaniającą zapole obiektu. Całe stalowe wyposażenie wyniesione przez złomiarzy. Obecnie schron stanowi miejsce opalania kabli z izolacji. Przy schronie resztki okopów.Ciężki schron bojowy Nr 50 (5 na mapie)

N 50°20'48,45" E 18°59'26,49"


Ciężki schron bojowy jest obiektem dwukondygnacyjnym uzbrojonym w armatę p.panc flankującą równinę, aż do kopalni Andaluzja. 2 ckm umieszczone były jeden w kopule pancernej (ZO 1936 N84) drugi za opancerzoną strzelnicą. Posiadał również przynajmniej jeden rkm w strzelnicy osłaniającej wejście. Wyjście ewakuacyjne stanowiła strzelnica działowa. Obiekt jest w dobrym stanie, zachowały się pancerze strzelnic. Drzwi pancerne zniknęły, ale pozostało wiele elementów drobnego wyposażenia. Jedno z zejść na dolną kondygnację jest podwójnej szerokości. Podłoga górnej kondygnacji posiada zielonkawą wylewkę imitującą PCV. Pierwotnie obiekt nie posiadał strzelnicy osłaniającej zapole, jednakże wykonano ją później poprzez przemurowanie jednej z czerpni powietrza. Wejście główne jest znacznie szersze niż standardowo i było zamykane dwuskrzydłowymi, pancernymi drzwiami. Schron wykonano w nietypowej klasie odporności (F?) gdyż ściana tylna i boczna - nienarażona, mają aż 150 cm grubości.

górna kondygnacja dolna kondygnacja


Schron pozorno - bojowy (6 na mapie)

N 50°20'45,37" E 18°59'27,96"


Obiekt powstał w klasie odporności "A" i jest zachowany w dobrym stanie. Izba bojowa posiada oba skrzydła drzwi pancernych. Brak zamknięć strzelnicy. Część pozorna odrywa się od bojowej; układ ziemny zachowany. Jako jeden z nielicznych schronów tego typu został podłączony do linii telefonicznej.


Schron "plebiscytowy" (7 na mapie)

N 50°21'26,67" E 18°59'07,07"


Pierwszy z dwóch schronów umownie nazywanych "plebiscytowymi". Niestety nie odnaleziono jak dotąd dokumentacji weryfikującej to przypuszczenie. Obiekt powstał najprawdopodobniej z inicjatywy niemieckiego zarządu kopalni w latach 1920-21. Wejście osłonięte jest ceglaną ścianką, trudno jednak ocenić czy powstała w tym samym czasie. Stan trudno ocenić, gdyż jest obecnie niedostępny. Być może po ostatecznej likwidacji kopalni, lub jej przekształceniu w muzeum górnictwa będzie można go zwiedzać.

Schron "plebiscytowy" (8 na mapie)

N 50°21'25,61" E 18°59'27,67"


Drugi z pary schronów "plebiscytowych" wybudowanych na terenie kopalni. Jedynie nieznacznie różni się od poprzednika - ściana tworząca przelotnię i inny profil strzelnic. Również narazie niedostępny. 
Design - d4u.pl