Punkt oporu "Radoszowy"

Punkt oporu "Radoszowy"Miał być ostatnim z pierwotnie planowanych punktów oporu i jednocześnie najdalej wysuniętym na południe. Jego zadaniem było ochraniać centrum przemysłowego Śląska przed manewrem oskrzydlającym. Jednakże wydarzenia z lat 1938 - 39 spowodowały zmianę w planach obronnych w efekcie umocnienia OWar-u zostały przedłużone o odcinek "Mikołów". Schrony znajdujące się w Radoszowach charakteryzują się ciekawie rozwiązanym systemem odprowadzania łusek z ckm umieszczonego w kopule lub półkopule pancernej. Specjalną rurą odprowadzane były na czołowy nasyp obiektu, gdzie znajdowała się obmurowana studzienka. Po specjalnych klamrach można było zejść na jej dno i wybierać znajdujące się tam łuski. Punkt oporu posiada umocnione koszary i dwa magazyny amunicji.

Schron pozorno - bojowy Nr 138

(1 na mapie)W tym miejscu, na skraju niewielkiego wysypiska śmieci znajdował się schron pozorno - bojowy. Podczas prac porządkowych w 2003 roku został zasypany.fot. A. Polczyk
Schron bojowy Nr 76 (2 na mapie)

N 50°14'41,63" E 18°54'22,18"Schron bojowy wyposażony w pancerną kopułę obserwacyjno - bojową (W.I. - 1938 116/37$) został wybudowany w klasie odporności "D". Jego uzbrojenie stanowiły 3 ckm-y i 2-3 rkm-y. Obiekt zachowany w dobrym stanie, choć pozbawiony większości metalowego wyposażenia. Nasypy ziemne zachowane, a studzienka zasypana częściowo śmieciami.Schron bojowy Nr 78 (3 na mapie)

N 50°14'45,41" E 18°54'46,61"Ciężki schron bojowy wybudowany w klasie odporności "D", wyposażony w pancerną kopułę obserwacyjną (ZO 1937 N985/60) i półkopułę bojową (W.I. - 1938 121/38). Jego główne uzbrojenie stanowiły 3 ckm-y i 1-2 rkm-y. Obiekt zachowany w dobrym stanie, choć nasypy ziemne w znacznym stopniu zostały zniekształcone. Studzienka na łuski niezasypana i dobrze zachowana. Wnętrze w miarę uprzątnięte najprawdopodobniej przez okolicznych mieszkańców. Brak większości metalowego wyposażenia. Kopuła obserwacyjna sprawia wrażenie dodatku pierwotnie nie przewidzianego w projekcie schronu.Schron bojowy Nr 81 (4 na mapie)

N 50°14'47,10" E 18°54'55,25"Schron bojowy wyposażony w półkopułę pancerną (W.I. - 1938 108/22), został wybudowany w klasie odporności "D". Jego uzbrojenie stanowiły dwa cekaemy i 1-2 rkaemy. Obiekt zachowany w nienajlepszym stanie, nosi ślady działalnośći złomiarzy. Nasypy ziemne zniwelowane, studzienka na łuski częściowo zniszczona.Schron bojowy Nr 82(5 na mapie)

N 50°14'49,54" E 18°55'06,56"Schron wyposażony w półkopułę bojową (W.I. - 1938 109/30) i pancerną kopułę obserwacyjną (ZO 1937 N982/57). Jego uzbrojenie stanowiły 3 ckm i 1-2 rkm. Obiekt wyposażony jest w garaż dla armaty p.panc, do którego prowadzi jedno z dwóch wyjść ewakuacyjnych. Obiekt zachowany w nienajlepszym stanie, brak kopuły obserwacyjnej i całego metalowego wyposażenia. Studzienka na łuski zasypana, a górna część cembrowania wyrwana i odrzucona na bok.Schron pozorno - bojowy Nr 136

(6 na mapie)Mniej więcej w tym miejscu znajdował się standardowy schron pozorno - bojowy jednakże podczas rozbudowy KWK "Śląsk" w latach 80-tych został zepchnięty do wykopu i zasypany.Schron bierny (7 na mapie)

N 50°14'55,72" E 18°55'05,84"Schron bierny pełniący rolę magazynu inżynieryjno - saperskiego został wybudowany w klasie odporności "A". Obiekt dobrze zachowany, choć mocno zarośnięty i zaśmiecony. Na ścianie głównej bliżej nie zidentyfikowane pozostałości późniejszej dobudówki. Nasypy częściowo poprzesuwane.


Schron bojowy Nr 80 (8 na mapie)

N 50°14'53,58" E 18°54'59,53"Schron bojowy wyposażony w pancerną kopułę obserwacyjno - bojową (W.I. - 1938 117/31). Wybudowany został w standardowej dla schronów z 1937 roku klasie odporności "D". Jego uzbrojenie stanowiły 3 ckm-y i 1-2 rkm-y. Obiekt zachowany w złym stanie. Częściowo zasypany, zarówno na zewnątrz jak i od środka. Pozbawiony wszystkich metalowych elementów, a złomiarze zaczęli rozkuwać ściany i wyrywać zbrojenie. Dobrze natomiast zachowała się studzienka na łuski.fot. z archiwum P. Skupnia
Schron bierny (9 na mapie)

N 50°14'57,32" E 18°54'29,62"Schron bierny pełniący rolę magazynu amunicji. Został wybudowany w 1938 roku w klasie odporności "A". Obiekt dobrze zachowany wraz z wałami ziemnymi, jednakże bliskość osiedla mieszkaniowego powoduje, że systematycznie zasypywany jest śmieciami.Koszary (10 na mapie)

N 50°15'01,95" E 18°54'28,55"W koszarach do połowy lat osiemdziesiątych stacjonowało Wojsko Polskie, dlatego też stan ich zachowania jest stosunkowo najlepszy spośród podobnych obiektów. Nie wymagał bowiem tak daleko idących adaptacji jak np. w p.o. "Godula". Zachował oryginalną, ceglaną elewację i stolarkę okienną oraz drzwiową. Tradycyjnie, w skład kompleksu koszarowego wchodziły dwa schrony bojowe. Większy, o klasie odporności "C" dobudowany został jako taras do głównego budynku. Jego ryginalny numer to 85a. Uzbrojony był w 2 ckm i 1-2 rkm. Wyjście ewakuacyjne prowadzi do jedynego dostępnego pomieszczenia - garażu armaty p.panc. Jednakże drzwi zamykające wyłaz nie są oryginalne, zostały po wojnie przerobione. Jest za to jedynym schronem na Śląsku w którym zachowało się drobne wyposażenie takie jak półeczki, krzesełka itp. Wejście od strony koszar zamurowane, pozostaje droga przez garaż armaty, w którym zachowało się oryginalne, pancerne zamknięcie. Wstęp tylko za zgodą właściciela!

Drugi, jednoizbowy schron o oryginalnym numerze 85b został dobudowany do stajni (obecnie warsztat samochodowy) znajdującej się na dziedzińcu koszar. Jego klasa odporności to "B". Przejście ze stajni jest zamurowane a wyjście ewakuacyjne prowadzi do psiego kojca. Schron uzbrojony był w 1 ckm i 1-2 rkm-y. Ciekawym i nietypowym rozwiązaniem jest obszerny, podziemny tunel łączący budynek koszar ze stajnią. Został on odkryty podczas prac brukarskich na dziedzińcu. Tunel jest niedostępny gdyż oba jego wyloty są zalane grubą warstwą betonu a od góry został ponownie zasypany.Schron pozorno - bojowy Nr 137

(11 na mapie)Mniej więcej w tym miejscu znajdował się standardowy schron pozorno - bojowy jednakże podczas porządkowania hałdy został zasypany. 
Design - d4u.pl