Sygnatury

Zestawienie zachowanych kopuł i półkopuł

Obszaru Warownego Śląsk wraz z ich sygnaturami.

Numeracja zgodna z mapami na stronie,

a tam gdzie to było możliwe,

w nawiasach oryginalna numeracja.


Punkt oporu "Niezdara"


3W.I 1938 128/40 (bojowa mod.38)
   – 1939 7 (obserwacyjna mod.39)
4W.I 1938 124/44 (bojowa mod.38)
   – W.I 1938 123/43 (bojowa mod.38)
6W.I 1938 102/39 (bojowa mod.38)
7W.I 1938 28/42 $ (bojowa mod.38)
8W.I 1938 22/41 (bojowa mod.38)
Grupa bojowa "Wymysłów"


2 (Nr 53)ZO 1938 148 N1079 (bojowa mod.38A)Grupa bojowa "Wesoła""


2 (Nr 52)ZO 1938 145 N1076 (bojowa mod.38A)Punkt oporu "Bobrowniki"


1 (VII)ZO 1936 N40 (obserwacyjna mod.34)
2 (V)ZO 1936 N27 (obserwacyjna mod.34)
5 (XI)ZO 1936 N26 (obserwacyjna mod.34)
6 (IV)ZO 1936 N23 (półkopuła mod.36B)
7 (III)ZO 1936 N44 (półkopuła mod.35)
8 (XII)ZO 1936 N35 (półkopuła mod.36B)
9 (II)ZO 1936 N38 (półkopuła mod.35)
10 (I)ZO 1936 N54 (półkopuła mod.35)
Punkt oporu "Kamień"


1 – (56) ZO 1936 N965 (bojowa mod.36)
2 – (51) ZO 1936 N962 (półkopuła mod.36A)
3 – (55) ZO 1936 N954 (półkopuła mod.36A)Grupa bojowa "Brzeziny"


5 – (50) ZO 1936 N84 (półkopuła mod.36A)Punkt oporu "Dąbrówka Wielka"


1 (VII) – ZO 1934 8 (półkopuła mod.33B)
4 (IV) – ZO 1934 6, (półkopuła mod.33A)
   ZO 1933 5, (półkopuła mod.33A)
5 (VI) – ZO 1934 7 (półkopuła mod.33A)
7 (V) – ZO 1934 9 (półkopuła mod.33A)
8 (III) – ZO 1933 3 (półkopuła mod.33A)
9 (II) – ZO 1934 11 (obserwacyjna mod.33)
ZO 1934 10 (półkopuła mod.33A)
13 (I) – ZO 1933 4 (półkopuła mod.33A)
14 (43) – ZO 1936 N83 (półkopuła mod.36A)Grupa bojowa "Maciejkowice"


1 (Nr 1)ZO 1936 N76 (półkopuła mod.36A)Punkt oporu "Łagiewniki"


2 (Nr 3)ZO 1936 N967 (bojowa mod.36)
3 (Nr 4)ZO 1936 N963 (bojowa mod.36)
4 (Nr 5)ZO 1936 N69 (półkopuła mod.36A)
5 (Nr 6)ZO 1936 N22 (obserwacyjna mod.36)
9 (Nr 8)ZO 1936 N21 (obserwacyjna mod.36)
10 (Nr 9)ZO 1936 N81 (półkopuła mod.36A)
13 (Nr 11)ZO 1936 N958 (półkopuła bojowa mod.36A)
ZO 1936 N19 (obserwacyjna mod.36)
14 (Nr 12)ZO 1936 N79 (półkopuła mod.36A)
15 (Nr 13)W.I. 1938 8/5$ (bojowa mod.38)Grupa bojowa "Zgorzelec"


1 (Nr 14)W.I. 1938 19/12$ (bojowa mod.38)
2 (Nr 15)ZO 1938 141 N1072 (bojowa mod.38A)Punkt oporu "Godula"


1 (Nr 19)W.I. 1938 9/9 (bojowa mod.38)
W.I. 1938 15/13 (półkopuła mod.38)
2 (Nr 18)W.I. 1938 101/17$ (półkopuła mod.38)
ZO 1937 984/59 (obserwacyjna mod.36)
3 (Nr 16)W.I. 1938 112/23$ (bojowa mod.38)
8 (Nr 20)W.I. 1938 3/11$ (bojowa mod.38)Grupa bojowa "Chebzie"


1 (Nr 21)ZO 1938 142 N1073 (bojowa mod.38A)
W.I. 1938 107/20$ (półkopuła mod.38)
4 (Nr 22) - W.I. 1938 17/21 (bojowa mod.38)Punkt oporu "Nowy Bytom"


1 (Nr 23)W.I. - 1938 20/16 (bojowa mod.38)
2 (Nr 25)W.I. - 1938 4/4 (bojowa mod.38)
W.I. - 1938 16/14 (bojowa mod.38)
4 (Nr 26)ZO 1936 N28 (obserwacyjna mod.36)
W.I. - 1938 105/18 (bojowa mod.38)
7 (Nr 27)W.I. - 1938 3/5 (bojowa mod.38)
W.I. - 1938 2/2 (półkopuła mod.38)
8 (Nr 30)ZO 1938 147 N1078 (bojowa mod.38A)
9 (Nr 31)W.I. - 1938 18/15 (bojowa mod.38)
10 (Nr 32)ZO 1937 N991 66 (obserwacyjna mod.36)
W.I. - 1938 1/1 (półkopuła mod.38)
11 (Nr 33)ZO N1937 990 65 (obserwacyjna mod.36)
W.I. - 1938 106/19 (półkopuła mod.38)
12 (Nr 24) Zniszczony – ZO 1938 143 N1074 (bojowa mod.38A)Grupa bojowa "Wirek"


2 (Nr 34)W.I. - 1938 7/7 (bojowa mod.38)
4 (Nr 35)W.I. - 1938 6/6 (bojowa mod.38)Punkt oporu "Szyb Artura"

1 (III) - ZO 1935 N14 (bojowa mod.35)
3 (Nr 45) - W.I - 1938 103/26 $ (bojowa mod.38)
4 (I) - ZO 1935 N12 (bojowa mod.35)
5 (II) - ZO 1935 N17 (bojowa mod.35)
9 (IV) - ZO 1935 N15 (półkopuła mod.35)
10 (Nr 44) - W.I - 1938 23/27 $ (bojowa mod.38)
13 (V) - ZO 1935 N16 (bojowa mod.35)
16 (VI) - ZO 1935 N13 (bojowa mod.35)
17 (VII) - ZO 1935 N18 (obserwacyjna mod.33)
18 (Nr 42) - W.I - 1938 113/29 $ (bojowa mod.38)
19 (Nr 42a) - W.I - 1938 24/24 $ (bojowa mod.38)Grupa bojowa "Kłodnica"


1 (Nr 70) - W.I. 1938 21/28 $ (bojowa mod.38)
2 (Nr 71) - W.I. 1938 104/25 $ (półkopuła mod.38)
ZO N1937 986 61 (obserwacyjna mod.36)
4 (Nr 73) - W.I. 1938 118/35 $ (bojowa mod.38)
5 (Nr 75) - W.I. 1938 27/32 $ (bojowa mod.38)Punkt oporu "Radoszowy"


2 (Nr 76) - W.I. 1938 116/37 $ (bojowa mod.38)
3 (Nr 78)W.I. 1938 121/38 (półkopuła mod.38)
ZO 1937 N985 60 (obserwacyjna mod.36)
4 (Nr 81)W.I. 1938 108/22 (półkopuła mod.38)
5 (Nr 82)W.I. 1938 109/30 (półkopuła mod.38)
ZO 1937 N982 57 (obserwacyjna mod.36)
8 (Nr 80)W.I. 1938 117/31 (bojowa mod.38)Pododcinek "Śmiłowice"


2 (5?) - ZO 1939 187 N1118 (bojowa mod.38B)
4 (7?) - ZO 1939 188 N1119 (bojowa mod.38B)II linia


1 (Nr 40) W.I. 1938 119/36 (bojowa mod.38)
4 (Nr 38) W.I. 1938 122/37 (bojowa mod.38)
7 (Nr 54) W.I. 1938 110/35 (bojowa mod.38)

Źródło:
badania terenowe przeprowadzone przez A. Polczyka, P. Skupnia i własne.
 
Design - d4u.pl