O.War. Śląsk

Orientacyjny schemat przebiegu linii umocnień.
Wyświetl większą mapę


Legenda

* Schron dowodzenia O.War.

O.War. Śląsk
1 - Punkt oporu "Bobrowniki"
2 - Łącznikowy punkt oporu "Kamień"
3 - Punkt oporu "Dąbrówka"
4 - Punkt oporu "Łagiewniki"
5 - Punkt oporu "Godula"
6 - Punkt oporu "Nowa Wieś"
7 - Punkt oporu "Szyb Artura"
8 - Punkt oporu "Kochłowice"
9 - II linia

Fortyfikacje w budowie
1 - Pododcinek "Przeczyce"
2 - Pododcinek "Niezdara"
3 - Pododcinek "Śmiłowice"
4 - Pododcinek "Łaziska"
5 - Pododcinek "Wyry"

Pozycje polowe
1 - Pozycja polowa "Nowa Wieś"
2 - Pozycja polowa nad rzeką Brynicą
3 - Pozycja polowa nad zalewem Kozłowa Góra
4 - Pozycja polowa nad rzeką Jamną
5 - Pozycja polowa nad rzeką Gostynią
6 - Pozycja polowa w lesie Panewniki

Zaproponowany podział został opracowany na podstawie badań materiałów archiwalnych oraz innych opracowań.
W przypadku przedstawionego podziału pododcinków w budowie podział jest jedynie umowny.
Całość lub część przedstawionego podziału może ulec zmianie w przypadku poznania nowych materiałów archiwalnych zmieniających strukturę przed wybuchem II Wojny Światowej.

Bibliografia:
1. Oberkommando des Heeres. Generalstab des Heeres; General der Pioniere und Festungen bei Oberkommando des Heeres; Abteilung Auswertung fremder Landesbefestigungen. Denkschrift über die polnische Landesbefestigung. Berlin, 1941.
2. dokumenty archiwalne - 23 Dywizja Piechoty 414/Mob.37 Katowice dnia 25 XI 1937 - Projekt organizacji IV-tych batalionów 11 i 75 pp
3. dokumenty archiwalne - 23 Dywizja Piechoty 381/Mob.37 Skład osobowy plutonów łączności specjalnej
4. J. Marcinek (kpt. saperów z 1. kompanii saperów 23. Batalionu Saperów Śląskich), Saperzy Ośrodka Sapersko-Pionierskiego z Mysłowic w rozbudowie pozycji polowych w rej. Panewnika, Mikołowa i nad rz. Gostynką - w okresie wiosny i lata 1939 r. , [w:] Wrzesień 1939 roku 23 batalionu saperów śląskich. Księga Pamiątkowa, Mysłowice 1983 maszynopis w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach)
5. Centralne Archiwum Wojskowe - dokumentacja CAW
6. A. Śliwa, Grupa Forteczna Obszaru Warownego "Śląsk" [w:] Wielki Leksykon Piechoty Polskiej 1918-1939, Tom 42, Warszawa: Edipresse Polska S.A.
7. Sz. Kucharski, Obszar Warowny "Śląsk" cz. 1. Historia [w:] Wielki Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939: Tom 94, Warszawa: Edipresse Polska S.A.
8. J. Sadowski, Obszar Warowny "Śląsk" cz. 2. Fortyfikacje [w:] Wielki Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939: Tom 107, Warszawa: Edipresse Polska S.A.
9. Ł. Drzensla, J. Sadowski, Ewolucja Schronów Bojowych II RP. [w:] Wielki Leksykon Uzbrojenia. Wrzesień 1939: Tom 225, Warszawa: Edipresse Polska S.A.
10. D. Kasprzak, M. Kasprzak (2018). Trop wiedzie do archiwum, czyli rzecz o cennych dokumentach na temat Obszaru Warownego "Śląsk". [w:]: P. Nastrożny (red.), Ars Fortificandi. Studia i materiały z dziejów architektury obronnej: Tom 2.
11. J. Sadowski, Fortyfikacje Górnego Śląska w przededniu II wojny światowej,[w:] "Zeszyty Tarnogórskie", Tarnowskie Góry 1993, nr: 16.

 
Design - d4u.pl