Pozycja polowa nad zalewem Kozłowa Góra

Pozycja polowa nad zalewem

Kozłowa GóraPozycja polowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie zalewu Kozłowa Góra gdzie powstała znaczna luka pomiędzy punktem oporu Bobrowniki, a budowanymi fortyfikacjami w Niezdarze. Wprawdzie w przypadku broni pancernej, zalew Kozłowa Góra stanowił zaporę nie do przebycia, jednakże sforsowanie jej przez piechotę drogą wodną mogło stanowić realne zagrożenie. W celu zminimalizowania tego niebezpieczeństwa, zdecydowało się wybudować nad brzegiem zalewu żelbetowe schrony polowe wzmocnionego typu. Przed wybuchem wojny wybudowano jedynie dwa takie obiekty.
W 1944 roku oba schrony najprawdopodobniej zostały włączone przez Niemców w skład budowanej wokół Śląska linii polowych umocnień OKH OS-Stellung B-2. Dlatego też wokół obiektów można dostrzec kochbunkry, podstawowy składnik linii oraz dobrze zachowane rowy strzeleckie i rowy łącznikowe.

Oba polowe schrony piechoty wybudowano w formie wzmocnionej. Owo wzmocnienie polegało na zastosowaniu podstaw fortecznych c.k.m. i pancernego zamknięcia niegazoszczelnego strzelnic broni maszynowej mod.39.
Ponadto oba obiekty zaopatrzono w drzwi pancerne wz.38 i drzwi kratowe wz.37 produkcji czechosłowackiej zamykających przelotnię.
W efekcie wymusiło to kolejne zmiany, a mianowicie konieczność zamontowania wentylacji. Na wyposażeniu znajdowały się również piece do ogrzewania. Schrony zachowały się w dobrym stanie, chociaż zniknęło całe wyposażenie.
W ostatnich latach zostały wysprzątane i oczyszczone przez Stowarzyszenie "Pro Fortalicium" oraz udostępnione
w ramach ścieżki turystyczno - dydaktycznej po fortyfikacjach gminy Bobrowniki.

Wzmocniony żelbetowy schron polowy dwustronny na c.k.m. (1 na mapie)

Wzmocniony żelbetowy schron polowy dwustronny na c.k.m. (2 na mapie)

Przykładowe kochbunkry

 
Design - d4u.pl