Łącznikowy punkt oporu "Kamień"

Łącznikowy punkt oporu "Kamień"


Pod koniec 1936 roku, w ramach prac budowlanych, powstało południowe skrzydło punktu oporu "Bobrowniki", zlokalizowane na wzgórzu 298 na południe od rzeki Brynicy. Powstałe w tym rejonie dzieła forteczne miały za zadanie zaryglować południowy brzeg rzeki ogniem c.k.m'ów, oraz zapewnić obronę przeciwpancerną w kierunku wsi Brzeziny i linii kolejowej z Tarnowskich Gór do Chorzowa.

Do końca 1937 roku w skład wybudowanych obiektów wchodziło 6 schronów, w tym jeden wyposażony w armatę przeciwpancerną oraz dwa niespotykane nigdzie indziej schrony bierne/pozorne.

Wzniesione w Kamieniu fortyfikacje w 1938 roku uzyskały, autonomię i zaczęły funkcjonować jako - łącznikowy punkt oporu "Kamień". Dodatkowo, w tym samym roku wojsko razem z organizacją Strzelec rozpoczęło budowę obiektu bojowego pod przyszłym budynkiem tejże organizacji. Na głębokim zapolu, przy obecnej ulicy Brzechwy znajduje się schron łącznicy telefonicznej (10 na mapie), jednakże jest całkowicie zasypany. Ostatnimi obiektami, wzniesionymi w ramach tej pozycji tuż przed wybuchem II Wojny Światowej, były żelbetowe schrony polowe usytuowane na terenie kopalni Andaluzja. Współcześnie większość obiektów znajduje się na terenie ogródków działkowych, dlatego dostęp do nich jest utrudniony,
ale za to zachowały się w bardzo dobrym stanie. Niestety, schron nr 51 (4 na mapie) nie zachował się do naszych czasów, został zniszczony przez Niemców w czasie wojny. Zachowana dolna kondygnacja została zasypana i nie jest dostępna.

Obsadę fortyfikacji w Kamieniu stanowili żołnierze z 4 kompanii karabinów maszynowych 11 pułku piechoty.

Na terenie byłej kopalni Andaluzja w trakcie poszukiwań schronów polowych, można trafić również na dwa obiekty typu "Brandwachenstand" wybudowanych po 1940, przez niemieckie władze kopalni "Andaluzja". Obiekty te mimo swej lokalizacji nie są związane z O.Warem.
1. Obiekt 1 - Schron bojowy ppanc. Nr 48
2. Obiekt 2 - Schron bojowy Nr 49
3. Obiekt 3 - Schron bojowy nr 50
4. Obiekt 4 - Schron bojowy nr 51
5. Obiekt 5 i 6 - Schrony bierne/pozorne
6. Obiekt 7 - Schron bojowy "Dom strzelca"
7. Obiekt 8 - Schron łącznicy telefonicznej
8. Obiekt 9 - Żelbetowy schron polowy dwustronny na c.k.m.
9. Obiekt 10 - Żelbetowy schron polowy jednostronny na c.k.m.

Obiekty nie związane z O.War. Śląsk.

10. Obiekt 11 - Schron typu: "Brandwachenstand"
11. Obiekt 12 - Schron typu: "Brandwachenstand"


WSTECZSzanowni Państwo! W związku ze wzrastającym zainteresowaniem fortyfikacjami i wynikającym stąd wysypie stron internetowych im poświęconym, programom edukacyjnym oraz innym przedsięwzięciom, zwracamy się z prośbą do użytkowników niniejszego serwisu o poszanowanie naszego czasu, wysiłków oraz prawa autorskiego. Niezastosowanie się, zwłaszcza do tego ostatniego, może pociągnąć za sobą skutki prawne.

 
Design - d4u.pl