Polowy punkt oporu "Nowa Wieś"

Polowy punkt oporu "Nowa Wieś"Umocnienia polowe w Nowej Wsi miały najprawdopodobniej docelowo połączyć dwa duże punkty oporu w Niezdarze i Przeczycach, tworząc tym samym ciągłą linię fortyfikacji na północnym skrzydle Obszaru Warownego Śląsk. W planach mogło się znaleźć nawet kilkadziesiąt polowych schronów piechoty, jednakże zbyt późne rozpoczęcie prac spowodowało, iż powstało jedynie pięć obiektów. Wywiad przeprowadzony przed laty wśród okolicznej ludności ujawnił trzy kolejne miejsca (? - na mapie) gdzie przygotowywano kolejne schrony. Jednakże prace te ograniczyły się jedynie do zwiezienia materiału. Do dziś można w okolicy zauważyć rozsypany, czerwony kamień forteczny przywieziony z kamieniołomów na wschodzie Polski.

W kampanii wrześniowej, nowowiejskie schrony nie wzięły udziału, jednakże ich umiejscowienie oraz walory bojowe docenili Niemcy. W 1944 włączyli oni polowe schrony piechoty do własnej linii umocnień - b-2. W efekcie wzięły one udział w walkach z Armią Czerwoną w styczniu 1945 roku. Do dziś noszą tego ślady.

Na głębokim zapleczu pozycji, na południowy - zachód, mniej więcej w połowie odległości od p.o. "Niezdara" znajduje się komora kabli telefonicznych (K - na mapie). Znajduje się ona na stoku wzgórza w Siemoni koło cmentarza.
Pokaż Pozycja polowa "Nowa Wieś" na większej mapie


Schrony wybudowano niezwykle oszczędnie, wyeliminowano z nich praktycznie całe wyposażenie. Są to w zasadzie tylko betonowe skorupy. Strzelnice typu tradytorowego są przystosowane do uzbrojenia na podstawie polowej, ustawianego na specjalnych, drewnianych stołach. Ich konstrukcja pozwala zatem na wykorzystanie zarówno ckm-ów jak i rkm-ów. Oszczędzano też na betonie, dlatego tylko obiekty 1, 3 i 5 mają klasyczny kształt i dwie strzelnice położone na osi wschód - zachód. W 2 zrezygnowano z charakterystycznego "ucha" po wschodniej stronie. W efekcie ma tylko jedną strzelnicę od zachodu. 4 z kolei nie ma obu "uszu". Jest to kostka ze strzelnicą na wprost wejścia, skierowaną na północ. Wejścia do wszystkich schronów posiadają przelotnię. Obiekty zachowane w bardzo dobrym stanie, niezaśmiecone. Po wojnie zostały zamurowane, obecnie dostępne do zwiedzania. Jedynie 4 jest bardzo gęsto zarośnięta leszczyną, jeżynami i innymi krzakami. Dlatego jest bardzo trudno dostępny. Wszystkie obiekty mają zachowane ukształtowanie ziemne.Polowy schron piechoty (1 na mapie)

N 50°26'32,09" E 19°04'45,87"

Polowy schron piechoty (2 na mapie)

N 50°26'24,98" E 19°04'52,62"

Polowy schron piechoty (3 na mapie)

N 50°26'27,55" E 19°05'16,83"

Polowy schron piechoty (4 na mapie)

N 50°26'20,724" E 19°05'28,47"

Polowy schron piechoty (5 na mapie)

N 50°26'22,77" E 19°05'47,04"Schematy obiektów p.p.o. "Nowa Wieś"obiekt 4
obiekt 2
obiekt 1 i 3
obiekt 5


Komora kabli telefonicznych

N 50°25'01,22" E 19°03'13,12"

Jest to odmienny rodzaj komory od dotychczas stosowanych. Przede wszystkim jest to prefabrykat przywieziony na miejsce i wkopany w grunt. Wejście do niej znajdowało się na górze (a nie jak w innych - z boku) obiektu i było najprawdopodobniej zamykane pancerną płytą. Równa odległość od Nowej Wsi i Niezdary może sugerować, że miała obsługiwać oba punkty oporu. Jednakże jak narazie istnieją wątpliwości, czy jest to polska komora z 1939, czy niemiecka z 1944 roku.
 
Design - d4u.pl