Pozycja polowa "Nowa Wieś"

Pozycja polowa "Nowa Wieś"Umocnienia polowe w Nowej Wsi powstały doraźnie w celu zabezpieczenia skrzydła fortyfikacji stałych wybudowanych w Niezdarze. W planach mogło się znaleźć nawet kilkanaście żelbetowych polowych schronów piechoty, jednakże zbyt późne rozpoczęcie prac spowodowało, iż powstało jedynie pięć obiektów.
Wywiad przeprowadzony przed laty wśród okolicznej ludności ujawnił kolejne miejsca gdzie przygotowywane miały być kolejne schrony. Jednakże prace te ograniczyły się jedynie do zwiezienia materiału. Do dziś można w okolicy zauważyć rozsypany, czerwony kamień forteczny przywieziony z kamieniołomów na wschodzie Polski.

W wrześniu 1939, obiekty nie brały udziału w żadnych walkach, mimo że miały zostać obsadzone przez żołnierzy z 6 samodzielnej kompanii "Niezdara". Jednakże ich umiejscowienie oraz walory bojowe docenili Niemcy. W 1944 włączyli oni polowe schrony piechoty do własnej linii umocnień - b-2. W efekcie wzięły one udział w walkach z Armią Czerwoną w styczniu 1945 roku. Do dziś noszą tego ślady.
Pokaż Pozycja polowa "Nowa Wieś" na większej mapie


Schrony wybudowano według standardowego projektu schronów żelbetowych polowych, bez żadnych zmian konstrukcyjnych spotykanych w analogicznych obiektach tego typu na terenie Górnego Śląska (np. żelbetowe schrony obok zalewu Kozłowa Góra).
Strzelnice typu tradytorowego są przystosowane do uzbrojenia na podstawie polowej, ustawianego na specjalnych, drewnianych stołach. Ich konstrukcja pozwala zatem na wykorzystanie zarówno c.k.m. jak i r.k.m.
Z pośród pięciu wybudowanych obiektów trzy z nich jako obiekty dwustronne, jeden wzniesiono jako obiekt jednostronny, natomiast ostatni do prowadzenia ognia czołowego. Wejścia do wszystkich schronów posiadają przelotnię.
Obiekty zachowane w bardzo dobrym stanie, niezaśmiecone. Po wojnie zostały zamurowane, obecnie dostępne do zwiedzania. Jedynie 4 jest bardzo gęsto zarośnięta leszczyną, jeżynami i innymi krzakami. Dlatego jest bardzo trudno dostępny. Wszystkie obiekty mają zachowane ukształtowanie ziemne.Żelbetowy schron polowy dwustronny na c.k.m. (1 na mapie)


Żelbetowy schron polowy jednostronny na c.k.m. (2 na mapie)


Żelbetowy schron polowy dwustronny na c.k.m. (3 na mapie)


Żelbetowy schron polowy na c.k.m.(czołowy) (4 na mapie)


Żelbetowy schron polowy dwustronny na c.k.m. (5 na mapie)Schematy obiektów pozycji polowej "Nowa Wieś"obiekt 1 i 3
obiekt 5
 
Design - d4u.pl