II linia obrony

II linia obronyNa zapolu głównych pozycji obronnych, na terenie Świętochłowic, wybudowano pięć obiektów, które tworzyły trzon II linii obrony Obszaru Warownego Śląsk. Zostały one uzupełnione o schrony pozorne -uzbrojone. II linia obrony została poprowadzona od punktu oporu "Łagiewniki" do punktu oporu "Szyb Artura". W ten sposób "łuk Rudzki" został umocniony u swej nasady. Niestety, niektóre obiekty linii nie dotrwało do naszych czasów. Największym nieobecnym jest schron bojowy Nr 37, który znajdował się na terenie obecnych zakładów "Zgoda" (4 na mapie). Ponadto podczas niwelowania hałdy zasypany został schron pozorno - uzbrojony (2 na mapie), jak również podczas prac ziemnych został praktycznie cały zasypany obiekt (6 na mapie).
Pokaż II Linia na większej mapie1. Obiekt 1 - Schron bojowy nr 54
2. Obiekt 2 - Schron pozorny - uzbrojony
3. Obiekt 3 - Schron łącznicy telefonicznej
4. Obiekt 4 - Schron bojowy nr 37
5. Obiekt 5 - Schron bojowy nr 38
6. Obiekt 6 - Schron pozorny - uzbrojony
7. Obiekt 7 - Schron bojowy nr 39
8. Obiekt 8 - Schron bojowy nr 40


WSTECZ

Szanowni Państwo! W związku ze wzrastającym zainteresowaniem fortyfikacjami i wynikającym stąd wysypie stron internetowych im poświęconym, programom edukacyjnym oraz innym przedsięwzięciom, zwracamy się z prośbą do użytkowników niniejszego serwisu o poszanowanie naszego czasu, wysiłków oraz prawa autorskiego. Niezastosowanie się, zwłaszcza do tego ostatniego, może pociągnąć za sobą skutki prawne.


 
Design - d4u.pl