Punkt oporu "Szyb Artura"

Punkt oporu "Szyb Artura"Na przełomie 1934/35 roku w rejonie Mrówczej Góry(294 m n.p.m.) w Rudzie Śląskiej rozpoczęto budowę drugiego punktu oporu, który został nazwany "Szyb Artura". Z względu na czas rozpoczęcia budowy, pierwsze ukończone obiekty niewiele różnią się od schronów z Dąbrówki. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że obiekty zbudowane w tym rejonie konstrukcyjnie wygladają do projektu planowanych schronów z Częstochowy autorstwa płk. Lukasa. Większość schronów jest tu całkowicie zagłębiona w ziemi i została wyposażona w kopuły pancerne 4 strzelnicowe. W przeciwieństwie do schronów punktu oporu Dąbrówka gdzie umiejscowienie obiektów jest zwarte, wybudowane schrony na Szybie Artura zostały rozciągnięte w linii ułozonej na kształt litery L. Do końca 1935 roku ukończono 7 schronów bojowych c.k.m. zasadniczej pozycji. Na podstawie badań konstrukcji można określić, że schron artyleryjski, koszary wraz z schronami przykoszarowymi oraz obiekt nr 41 powstały dopiero w roku 1936. Wskazują na to zastosowanie w obiektach strzelnic ściennych model 1936. Kolejny etap rozbudowy umocnień przypada na lata 1937/38 kiedy to powstają schrony obrony ppanc. i c.k.m., schrony pozorne i pozorne uzbrojone oraz magazyn amunicji. Do czasów współczesnych przetrwały prawie wszystkie wybudowane na tym punkcie obiekty, za wyjątkiem schronu 2 na mapie (nr VIII), który został zniszczony podczas regulacji rzeki Kochłówka. Dodatkowo ucierpiał schron 9 na mapie, z którego wyrwano kopułę bojową w czasie budowy autostrady A4. Na uwagę zasługuje fakt, że przy wielu obiektach zachowały się resztki rowów dobiegowych, zwłaszcza przy schronie artyleryjskim.


1. Obiekt 1 - Schron bojowy nr III
2. Obiekt 2 - Schron bojowy nr VIII
3. Obiekt 3 - Schron bojowy ppanc. nr 45
4. Obiekt 4 - Schron bojowy nr I
5. Obiekt 5 - Schron bojowy nr II
6. Obiekt 6 - Koszary i schrony przykoszarowe
7. Obiekt 7 - Schron bojowy nr 41
8. Obiekt 8 - Schron pozorny uzbrojony nr 143
9. Obiekt 9 - Schron bojowy nr IV
10. Obiekt 10 - Schron bojowy ppanc nr 44
11. Obiekt 11 - Schron pozorny nr 142
12. Obiekt 12 - Schron bojowy nr V
13. Obiekt 13 - Schron bojowy nr 141
14. Obiekt 14 - Schron pozorny nr 140
15. Obiekt 15 - Schron artyleryjski nr VII
16. Obiekt 16 - Schron bojowy nr VI
17. Obiekt 17 - Schron bojowy ppanc. nr 42
18. Obiekt 18 - Schron bojowy nr 42A
19. Obiekt 19 - Schron bierny - amunicyjny
WSTECZSzanowni Państwo! W związku ze wzrastającym zainteresowaniem fortyfikacjami i wynikającym stąd wysypie stron internetowych im poświęconym, programom edukacyjnym oraz innym przedsięwzięciom, zwracamy się z prośbą do użytkowników niniejszego serwisu o poszanowanie naszego czasu, wysiłków oraz prawa autorskiego. Niezastosowanie się, zwłaszcza do tego ostatniego, może pociągnąć za sobą skutki prawne.

 
Design - d4u.pl