Punkt oporu "Godula"

Punkt oporu "Godula"OObiekty na tym odcinku zostały wybudowane w 1937 roku, jednakże większość prac wyposażeniowych (w tym montaż kopuł) wykonano dopiero w 1938/39 ze względu na duże opóźnienia w produkcji i dostawach z konsorcjum przemysłowego "Wspólnota Interesów Górnictwa i Hutnictwa Spółka Akcyjna". Dzięki "meldunkowi o zakończeniu prac fortyfikacyjnych" - jednemu z nielicznych, zachowanych dokumentów dotyczących budowy O.Waru wiadomo, że kierownikiem robót na odcinku "Godula" był kpt. Kacin. Natomiast załogę stanowiła 5 kompania karabinów maszynowych, z 75 p.p. pod dowództwem mjr. Jana Stefana Witkowskiego.
Głównym zadaniem punktu oporu było zabezpieczenie drogi Bytom-Godula-Ruda Śląska, stanowiącej jeden z potencjalnych kierunków ataku niemieckiego na Chorzów. Ponadto schrony umieszczone na stoku łagodnie opadającego wzgórza miały doskonały wgląd na całe przedpole rozciągające się po dawną granicę Polski przebiegającą na tym odcinku wzdłuż rzeki Bytomki.
1. Obiekt 1 - Schron bojowy nr 13
2. Obiekt 2 - Żelbetowy polowy schron piechoty
3. Obiekt 3 - Schron bojowy nr 14
4. Obiekt 4 - Schron pozorny nr 153
5. Obiekt 5 - Schron bojowy ppanc. nr 15
6. Obiekt 6 - Schron bojowy ppanc. nr 16
7. Obiekt 7 - Schron bojowy nr 16a
8. Obiekt 8 - Schron bierny - amunicyjny
9. Obiekt 9 - Schron artyleryjski Nr 18
10. Obiekt 10 - Schron pozorny nr 152
11. Obiekt 11 - Schron bojowy nr 19
12. Obiekt 12 - Koszary
13. Obiekt 13 - Schron pozorny uzbrojony nr 151
14. Obiekt 14 - Schron bojowy nr 20
15. Obiekt 15 - Schron bojowy nr 21
16. Obiekt 16 - Schron pozorny uzbrojony nr 150
17. Obiekt 17 - Schron pozorny nr 149
18. Obiekt 18 - Schron bojowy ppanc. nr 22
19. Obiekt 19 - Żelbetowy polowy schron piechoty
20. Obiekt 20 - Schron łącznicy telefonicznej


WSTECZSzanowni Państwo! W związku ze wzrastającym zainteresowaniem fortyfikacjami i wynikającym stąd wysypie stron internetowych im poświęconym, programom edukacyjnym oraz innym przedsięwzięciom, zwracamy się z prośbą do użytkowników niniejszego serwisu o poszanowanie naszego czasu, wysiłków oraz prawa autorskiego. Niezastosowanie się, zwłaszcza do tego ostatniego, może pociągnąć za sobą skutki prawne.

 
Design - d4u.pl