Pozycja polowa nad rzeką Gostynią

Pozycja polowa nad rzeką GostyniąFortyfikacje polowe nad rzeką Gostynią rozpoczęto budować w sierpniu 1939 roku, w celu zabezpieczenia spodziewanego kierunku ataku w kierunku Żwaków - Tychów.
Prace budowlane prowadziła 1. kompania 23. Batalionu Saperów Śląskich - ta sama, która budowała schrony nad rzeką Jamną. Pierwotny plan zakładał wzniesienie 5 schronów dla c.k.m oraz jednego na armatę ppanc., natomiast jeszcze przed 1 września prace rozszerzono o kolejne dwa schrony na c.k.m. Z wszystkich planowanych obiektów został zbudowany jedynie wzmocniony żelbetowy schron polowy dwustronny na c.k.m. oraz 3 lub 4 fundamenty pod kolejne schrony.
Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych na dwóch odsłoniętych fundamentach oraz analizie ich konstrukcji można stwierdzić, że planowano wznieść tu szereg obiektów wzmocnionych analogicznych do tego już wybudowanego. Obecnie można jedynie orientacyjnie określić położenie jednego z kolejnych fundamentów na podstawie relacji walczących żołnierzy, w tym rejonie. Miejsce to jest lokalizowane w pobliżu pomnika Pamięci Żołnierzy Września 1939.
Z dużym prawdopodobieństwem miał być to schron na armatę ppanc. Jednak bez dokładnych badań w terenie
z wykorzystaniem georadaru nie sposób tego zweryfikować.

Prócz wzniesienia żelbetowych schronów polowych, saperzy wykonali system rowów strzeleckich zachowany w dużej części lasów nad rzeką Gostynią. Najlepiej zachowane fragmenty można zobaczyć wokół wybudowanego schronu oraz okolicy ul. Bielskiej, biegnącej z Tych do Kobióru.

Od 1 września 1939 roku na pozycje obronne od Mikołowa po Gostyń uderzyły oddziały liniowe Wehrmachtu.
Lasy nad rzeką Gostynią oraz sama pozycja polowa, stały się częścią sceny walk obronnych, gdzie polskie wojsko
z dużymi sukcesami broniło się przeciw przeważającemu naporowi niemieckiej armii.

Wzmocniony żelbetowy schron polowy dwustronny
na c.k.m. (1 na mapie)Schron został wybudowany w formie wzmocnionej. Owo wzmocnienie polegało na zastosowaniu podstaw fortecznych na c.k.m. i pancernego niegazoszczelnego zamknięcia strzelnic broni maszynowej mod.39. Dodatkowo w miejsce standardowych drzwi, wykorzystano pancerne zamknięcie drzwi wz.38 i krat przeciw-szturmowych wz.37 produkcji czechosłowackiej, zamykających przelotnię. Ponadto zamurowano częściowo przelotnię, obniżając wejście.
To z kolei wymusiło przesunięcie czerpni powietrza do narożnika obiektu (w pozostałych obiektach tego typu wylot znajduje się przy przelotni). W przypadku tego obiektu, oraz niektórych innych na odcinku "Mikołów", widać wyraźnie niedoróbki wynikające z pośpiechu. Niestarannie wylany beton, nie dość, że posiada spore wyrwy, to jeszcze w przypadku strzelnic wypchnął szalunek zalewając pancerne zamknięcia. W efekcie bez rozkuwania całości strzelnicy, nie da się ich otworzyć.

Fundamenty (2, 3 i 4 na mapie)
f1 na mapie

f2 na mapie

f2 na mapieFundament - przypuszczalna lokalizacja (5 na mapie)

Na podstawie relacji por. Aleksandra Zająca, dowódcy 7. kompanii 73. pułku piechoty, można w przybliżony sposób zlokalizować fundament jednego z planowanych schronów. Jego umiejscowienie w terenie wskazuje na to, że mógł to być planowany schron żelbetowy polowy na armatę ppanc. Niestety obecnie bez dodatkowych badań specjalistycznym sprzętem nie sposób stwierdzić, czy budowę zakończono na etapie wykopu, wylewki poziomującej czy pełnego fundamentu. Poniżej przykładowy rysunek z instrukcji saperskiej.
 
Design - d4u.pl