Punkt oporu "Nowa Wieś"

Punkt oporu "Nowa Wieś"Punkt oporu "Nowa Wieś", położony w rejonie Rudy Śląskiej (Nowy Bytom i Wirek), jest najdalej wysuniętym odcinkiem umocnionym na zachód od Katowic. Zbudowane tu fortyfikacje miały stanowić zaporę na spodziewanym kierunku ataku z Gliwic i Zabrza, w kierunku Chorzowa oraz Katowic. Schrony zaczęto budować w 1937 roku, wówczas to wybudowano trzon obiektów pozycji "Nowa Wieś", natomiast w kolejnych latach punkt oporu został uzupełniony o obiekty pozorne i pozorne uzbrojone. Tuż przed wybuchem wojny, zbudowano jeszcze na skrzydle południowym pozycji żelbetowe schrony polowe, mające uzupełnić luki. Do naszych czasów nie dotrwały obiekty nr 25 i 28 oraz jeden schron pozorny uzbrojony, który znalazł się w nasypie kolejowym lub został zniszczony podczas jego budowy.
1. Obiekt 1 - Schron bojowy nr 23
2. Obiekt 2 - Schron pozorny uzbrojony nr 149
3. Obiekt 3 - Schron bojowy nr 25
4. Obiekt 4 - Schron bojowy nr 24
5. Obiekt 5 - Schron artyleryjski nr 26
6. Obiekt 6 - Schron bojowy nr 27
7. Obiekt 7 - Schron pozorny nr 148
8. Obiekt 8 - Schron bojowy nr 28
9. Obiekt 9 - Koszary z dobudowanymi schronami bojowymi - oryginalne nr 29a; nr 29b
10. Obiekt 10 - Schron bierny
11. Obiekt 11 - Schron bojowy nr 30
12. Obiekt 12 - Schron bojowy ppanc. nr 31
13. Obiekt 13 - Schron artyleryjski nr 32
14. Obiekt 14 - Schron bojowy nr 33
15. Obiekt 15 - Schron pozorny uzbrojony nr 147
16. Obiekt 16 - Schron bojowy ppanc. nr 34
17. Obiekt 17 - Schron pozorny uzbrojony nr 146
18. Obiekt 18 - Schron bojowy nr 35
19. Obiekt 19 - Żelbetowy schron polowy
20. Obiekt 20 - Schron bojowy
21. Obiekt 21 - Schron pozorny uzbrojony nr 145
22. Obiekt 22 - Schron pozorny uzbrojony nr 144
23. Obiekt 23 - Żelbetowy schron polowy


WSTECZSzanowni Państwo! W związku ze wzrastającym zainteresowaniem fortyfikacjami i wynikającym stąd wysypie stron internetowych im poświęconym, programom edukacyjnym oraz innym przedsięwzięciom, zwracamy się z prośbą do użytkowników niniejszego serwisu o poszanowanie naszego czasu, wysiłków oraz prawa autorskiego. Niezastosowanie się, zwłaszcza do tego ostatniego, może pociągnąć za sobą skutki prawne.

 
Design - d4u.pl