Punkt oporu "Kochłowice"

Punkt oporu "Kochłowice"Umocnienia w tym punkcie oporu rozpoczęto budować w 1937, na podstawie dokumentu z 20 listopada, wiemy, iż do tego czasu wybudowano 9 schronów bojowych, koszary oraz magazyny amunicyjne. W kolejnym roku budowlanym, punkt oporu został uzupełniony o liczne schrony pozorne i pozorne - uzbrojone. Budowane w tym miejscu fortyfikacje miały przedłużyć linearność południowego skrzydła fortyfikacji w kierunku Katowic. Ukończona w ten sposób linia umocnień uzyskała kształt swego rodzaju podkowy, co miało na celu zamknąć główne kierunki natarcia do Rudy Śląskiej, Chorzowa czy Katowic. Braki w ciągłości numeracyjnej świadczą najprawdopodobniej o tym, iż w trakcie budowy zrezygnowano z wzniesienia największych dzieł artyleryjskich, gdyż takowych w tym rejonie nie uświadczymy. Brakująca numeracja obiektów to 72,74,77,79 zapewne dotarcie do dokumentów projektowych pozwoliłoby na wyjaśnienie tej zagadki, czy na skrzydle planowano wybudować, aż cztery schrony tego typu lub inne, których koszt okazał się zbyt wielki a wzniesienie niekoniecznie wymagane. Współcześnie, punkt oporu "Kochłowice" można powiedzieć, został najbardziej doświadczony z powodów przekształceń terenu i budowy przemysłowej, gdyż do czasów dzisiejszych nie dotrwało łącznie 6 obiektów, w tym 3 duże schrony bojowe.


1. Obiekt 1 - Schron bojowy nr 70
2. Obiekt 2 - Schron bojowy nr 71
3. Obiekt 3 - Schron pozorny nr 139
4. Obiekt 4 - Schron bojowy ppanc. nr 73
5. Obiekt 5 - Schron bojowy nr 75
6. Obiekt 6 - Schron pozorny - uzbrojony nr 138
7. Obiekt 7 - Schron bojowy nr 76
8. Obiekt 8 - Schron pozorny - uzbrojony nr 137
9. Obiekt 9 - Schron bojowy nr 78
10. Obiekt 10 - Schron bojowy nr 81
11. Obiekt 11 - Schron bojowy nr 80
12. Obiekt 12 - Schron bojowy nr 82
13. Obiekt 13 - Schron pozorny - uzbrojony nr 136
14. Obiekt 14 - Schron bierny - amunicyjny
15. Obiekt 15 - Schron bierny - amunicyjny
16. Obiekt 16 - Koszary z dobudowanymi schronami Ka;Kb


WSTECZSzanowni Państwo! W związku ze wzrastającym zainteresowaniem fortyfikacjami i wynikającym stąd wysypie stron internetowych im poświęconym, programom edukacyjnym oraz innym przedsięwzięciom, zwracamy się z prośbą do użytkowników niniejszego serwisu o poszanowanie naszego czasu, wysiłków oraz prawa autorskiego. Niezastosowanie się, zwłaszcza do tego ostatniego, może pociągnąć za sobą skutki prawne.


 
Design - d4u.pl