Pododcinek "Miedary"

Pododcinek "Miedary"

Fortyfikacje rozciągają się od miejscowości Laryszów na wschodzie po lasy miedarskie, na zachodzie, będące odnogą lublinieckich.



Źródło: www.maps.google.com. Stan linii z marca 2007.

W Miedarach znajduje się ostatni na zachodnim skrzydle odcinek umocnień Górnośląskich. Zima, a następnie ofensywa radziecka nie pozwoliła na dokończenie prac i połączenie z umocnieniami budowanymi od Opola. Świadczy o tym brak jakichkolwiek śladów umocnień po drugiej stronie lasu miedarskiego, jak i stan niektórych obiektów (nie zdążono ich do końca rozszalować). Linia w dosyć specyficznym stanie: z jednej strony pozostały doskonale zachowane fragmenty okopów, z drugiej dosyć mocno przetrzebiona została druga linia. Większość "kochów" znajduje się na polach uprawnych, więc są systematycznie wyrywane i zasypywane.Kochbunkry wykonane są z żelbetu i odlewane na miejscu.



Fragment zachowanych okopów. Źródło: www.maps.google.com.


 
Design - d4u.pl