Pododcinek "Nakło"

Pododcinek "Nakło"

Główna część fortyfikacji w tym miejscu przebiega przez teren obecnej gminy Nakło Śląskie, stąd jego nazwa. Umownie jego granice wyznaczone zostały od wschodu przez miejscowość Orzech, a od zachodu przez miejscowość Piekary Rudne.Źródło: www.maps.google.com. Stan linii z grudnia 2006.

Jeden z ciekawszych odcinków umocnień polowych na Górnym Śląsku, a to za sprawą kilku unikalnych obiektów. Pierwszym jest "koch" umownie nazwany obserwacyjno - bojowym. Jest to typowy schron bojowy, jednakże w centralnej części stropu posiada otwór na peryskop do obserwacji przedpola - tak przynajmniej do niedawna sądzono. Dzięki wsparciu szanownych internautów okazało się jednak, że otwór w stropie jest efektem wakacyjnej nudy. Jego wykucie zabrało grupie dzieci na początku lat siedemdziesiątych całe wakacje. Inną ciekawostką są kochbunkry z jedną strzelnicą do ognia czołowego. Poza tym pododcinkiem również nigdzie indziej nie występują (przynajmniej do tej pory nie zostały odnalezione). Odcinek jest systematycznie niszczony za sprawą intensywnie rozbudowującego się Nakła i Orzecha. W centralnej części pozycji znajdowały się najprawdopodobniej stanowiska artylerii, po których pozostały wały ziemne i kamienno - ceglano - betonowe ukrycia i składziki. Wygląda na to, że wszystkie obiekty odlane zostały na miejscu. Z racji przebiegu linii przez pola uprawne, sady i tereny zabudowane, ocalały tylko nieliczne fragmenty okopów. 
Design - d4u.pl