Pododcinek "Tąpkowice"Źródło: www.maps.google.com; Stan linii: marzec 2007.

Wzgórze 307, na którym ciągną się niemieckie umocnienia, często, w literaturze opisującej linię b-2, jest określane mianem "Mocnej Góry". Jednak trzeba zwrócić uwagę, że charakter fortyfikacji nie odbiega od standardu wcielanego w życie na Górnym Śląsku. Faktem jednak jest, że walory obronne wzgórza docenili już polscy planiści umieszczając tu punkt oporu "Niezdara" należący do Obszaru Warownego Śląsk. Niemcy w 1944 skrzętnie wykorzystali polskie fortyfikacje włączając je do swoich. Dzięki temu rzeczywiście był to jeden z najsilniej bronionych odcinków. Nieopodal, przy moście na Brynicy znajdował się najprawdopodobniej umocniony przyczółek. Został on jednak zniszczony w wyniku prowadzenia intensywnych upraw leśnych. Pozostał tylko jeden, w dodatku uszkodzony niemy świadek. Znajdujące się w tym miejscu kochbunkry należą do trzech odcinków budowlanych: Kozłowa Góra - Osy, Tąpkowice i Sączów. W efekcie prezentują trzy różne kształty, sposoby wykonania i klasy odporności. Schrony z Tąpkowic są wykonane z prefabrykatów, a pozostałe odlewane na miejscu. Poza tym zarówno obiekty z Os jak i Sączowa otrzymały wzmocnioną konstrukcję.
 
Design - d4u.pl