Pododcinek "Ujejście"

Pododcinek "Ujejście"źródło: www.maps.google.com. Stan linii: grudzień 2007

Kolejny odcinek ze słabo zachowanymi okopami, jedynie w lesie widać niewielki fragment oraz na nieużytku przy dawnym wapienniku. Z fortyfikacji betonowej (kochbunkrów) największe straty poniosła I linia w efekcie trudno było miejscami zrekonstruować jej przebieg. Na południowym skrzydle, podczas niwelowania terenu pod budowę osiedla obie linie zostały całkowicie zniszczone. Na szczęście "kochy" zostały zrzucone ze skarpy i leżą w lesie. Ich ilość może sugerować, że skrajem osiedla przebiegał odcinek łącznikowy. Ciekawym obiektem jest ostatni zachowany na drugiej linii kochbunkier, stojący u zbiegu osiedla s trasą S1. Otrzymał on bowiem wzmocnioną konstrukcję (grubsze ściany). Takie obiekty będzie można odnaleźć np. w okolicach Pogorii. Być może, więc, w okolicach osiedla przebiegała również granica odcinków budowlanych. Część "kochów" posiada numerację. Większość obiektów (poza dwoma odnalezionymi) została wykonana z betonowych prefabrykatów, nie zaobserwowaliśmy śladów zbrojenia. 
Design - d4u.pl