Zadzień

Pododcinek "Zadzień"

Ta część umocnień pierwotnie niczym nie różniła się od wcześniejszych - dwie linie ciągnące się lasami i polami z rzadka wzmocnione kochbunkrami. Początkowo zmierzają prosto na północ by następnie skręcić na zachód w stronę Pyrzowic. Tak więc można przypuszczać, że na tym odcinku ich najważniejszym celem była osłona lotniska. Ze względu na intensywną gospodarkę rolną i leśną, która zniszczyła spore fragmenty umocnień, nie udało się nam na razie ustalić dalszego przebiegu linii. Natomiast ze strategicznego punktu widzenia nieporozumieniem wydaje się ciągnięcie umocnień na północ. W tamtym bowiem kierunku rozciągają się mokradła i zapadliska stanowiące naturalną zaporę zarówno przeciwpancerną jak i przeciwpiechotną. Ponadto, jeśli naprawdę lotnisko pyrzowickie służyło eksperymentom lotniczym, to obrona powinna je osłaniać, jak również umiejscowiony nieopodal radar "WURZBURG-RISE". Jednakże biorąc pod uwagę fakt, że okoliczne "kochy" na linii osłaniającej Śląsk budowano w listopadzie, pojawia się wątpliwość czy w ogóle podjęto prace budowlane w kierunku północnym.
I linia

Tym razem stanowi ją tylko pojedynczy okop ciągnący się kilka kilometrów przez las będący kiedyś niemieckim poligonem. Linia urywa się w młodniku, za którym rozciąga się przeorany (podczas sadzenia) las. Co jakiś czas, w lesie obok okopów można napotkać twory ziemne nieznanego pochodzenia i przeznaczenia - stanowiska artylerii ??

II linia

Drugą linię najtrudniej wyznaczyć. Praktycznie w całości przebiega przez tereny uprawne bądź też przez las noszący ślady gigantycznych prac ziemnych - plantowania. Miejscami nasypy ziemne powstałe przy przygotowaniu gruntu pod szkółki leśne, osiągają kilka metrów wysokości! Tak więc z umocnień ziemnych niewiele pozostało. Jedyne ślady to dwa rozbite kochbunkry i parę metrów okopów kończących się na jednym z wałów ziemnych. Jeśli dobrze odczytaliśmy ślady, to druga linia wnika na teren lotniska i w efekcie nie ma możliwości jej dalszego badania. Czy i gdzie wychodzi poza jego teren dopiero spróbujemy ustalić. 
Design - d4u.pl