Pozycja osłanowa nad zalewem

"Kozłowa Góra"

Odcinek przebiega nad brzegiem zalewu pomiędzy miejscowościami: Wymysłów i Osy.Źródło: www.maps.google.com; Stan linii z marca 2007.


Jest to pomocnicza linia osłonowa, gdyż główne fortyfikacje przebiegają wzdłuż północno-zachodniego brzegu. Ponadto sam zalew stanowi również barierę. Dlatego umocnienia są tu stosunkowo ubogie. Sporym utrudnieniem, wpływającym na charakter umocnień, jest fakt, że przebiegają przez podmokły teren zalewowy. Dlatego też kochbunkry znajdują się przede wszystkim w miejscach, do których woda nie dochodzi. Te, które umieszczono niżej są dziś wypłukane przez wodę. Do obrony Niemcy użyli również poskie schrony polowe, uzupełniając jedynie ich kierunki ognia poprzez dodanie kochbunkrów. Z racji grząskości terenu okopy nie zostały wykonane jako zagłębione, lecz jako dwa wały ziemne nadsypane ponad normalny grunt. Dzięki obmyciu kilku obiektów można stwierdzić, że "kochy" zostały one odlane na miejscu
 
Design - d4u.pl