pododcinek "Mokre"

Pododcinek "Mokre"To wyszczególnienie, jak każde inne dotyczące odcinka mikołowskiego, jest raczej umowne. Wynika to stąd, że przyjęto tu inną koncepcję fortyfikacji. W odróżnieniu od pozostałej części Obszaru Warownego, miały one stanowić linię w miarę ciągłą, bez wyraźnie zaznaczonych punktów oporu. Dlatego podział wynika raczej z podziału administracyjnego terenów, przez które przechodzą umocnienia.

Do planowanych tu obiektów można zaliczyć schron bojowy, położony na stoku wzg. 332, niedaleko obecnej ul. Podgórnej (f1 na mapie). Na środku pola znajdują się mocno zarośnięte nasypy, a w środku płyta fundamentowa schronu. Obecnie jest ona zasypana, a jej umiejscowienie wskazuje jedynie zagłębienie w ziemi. Schron nr 2 jest obecnie zasypany. Miał to być obiekt wyposażony w kopułę pancerną, jednakże nie zdążono jej zamontować. W lesie, na wschód od obiektu 3 znajduje się wykop (w na mapie)pod kolejny schron bojowy.

Ciężki schron bojowy (1 na mapie)Dostęp do obiektu jest utrudniony z dwóch powodów: po pierwsze znajduje się na terenie przedsiębiorstwa ogrodniczego "Juniprex"; po drugie, grunty dookoła są podmokłe. W schronie, który jest nieco przysypany stale utrzymuje się woda (ok. 1m głębokości). Obiekt miał być wyposażony w pancerną kopułę obserwacyjno - bojową, jednakże nie zdążono jej zamontować. Uzbrojenie miały stanowić 3 ckm-y (jeden w kopule, jeden za pionowym pancerzem, jeden w strzelnicy typu tradytorowego) oraz 3 rkm-y flankujące strzelnice ckm i wejście główne. Obiekt posiada dwie wyrzutnie ładunków oświetlających, zrzutnię granatów i wyjście ewakuacyjne, stanowiące pomocniczą strzelnicę rkm.Schron bojowy (3 na mapie)

N 50°09'47,91" E 18°52'06,07"Nietypowy schron jak na architekturę Obszaru Warownego "Śląsk", jest on bowiem przeznaczony do ognia czołowego. Schron uzbrojony był w 3 ckm-y (jeden za pancerzem pionowym, dwa w strzelnicach typu tradytorowego), 2 rkm-y, zrzutnię granatów i wyrzutnie pocisków oświetlających. Schron zachował się w stosunkowo dobrym stanie, choć nosi ślady działalności złomiarzy. Zachował się pancerz pionowy i opancerzenie strzelnic. Obiekt stoi w lesie więc jest mocno zawilgocony.Schron bojowy (4 na mapie)

N 50°09'48,11" E 18°52'05,87"Schron bojowy miał być wyposażony w pancerną kopułę obserwacyjno - bojową, jednakże nie zdążono jej zamontować. Obiekt miał być uzbrojony w 2 ckm (jeden w kopule drugi w strzelnicy typu tradytorowego) i 1-2 rkm-y. Schron posiada garaż dla armaty p.panc. wz. 36, zrzutnie granatów i wyrzutnie pocisków oświetlających. Obiekt zachował się w nienajlepszym stanie. Jest zarówno od środka jak i z zewnątrz częściowo zasypany ziemią. Szyb kopuły zasypany całkowicie. Zachował natomiast pancerne zamknięcie garażu armaty.

 
Design - d4u.pl